1581 - Elektrická sponkovačka Noell K-image

1581 - Elektrická sponkovačka Noell K

Datum vložení: 25.6.2014
Zobrazení inzerátu: 17

Předmět byl nabízen za: 399 Kč
Neprodáno

Popis inzerátu

<- auto_cut_code ->

p

Elektrická sponkovačka Noell

<- removed -><- removed ->

nepoužívaná<- removed -><- removed ->

- Elektrická sponkovačka Noell na 220 Volt má výkon 30 hřebů nebo sponek za minutu, sponky se používají až do 16 mm délky, šíře je 11,3 mm. Návod k obsluze je i v českém jazyce a přečtete si ho na konci textu aukce. Velikost přístroje je 190 x 170 x 55mm. Součástí aukce není spotřební materiál, sponky ani hřebíky.

Návod k obsluze elektrické sponkovačky NOELL.
Elektrická sponkovačka NOELL není určena pro komerční využívání. Výrobek je konstruován pro domácí a kutilské práce Je určena pro připevňování a spojování měkkých materiálů (měkké dřevo, plast, dřevotříska, textil) pomocí jednoduchých hřebů nebo spon.
Technické údaje.
Typ SSD-8801
Jmenovité napětí 230V AC
Jmenovitá frekvence 50 HZ
Jmenovitá rychlost při provozu 30/min
Hladina akustického tlaku na stanovišti obsluhy <>

Výstraha
Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
Obecná bezpečností upozornění pro práci s elektrickými nástroji
! výrobek není hračka, nesmí být obsluhován dětmi a nezpůsobilými osobami
! chraňte přívodní síťový kabel před poškozením.
! při práci držte nástroj vždy pevně.
! Nevystavujte nástroj nadměrné vlhkosti ani jej neponořujte do kapalin.
! Opravy výrobku svěřte vždy odbornému servisu!
! Před zapojením do sítě se vždy přesvědčte, že je spínač výrobku v pozici „OFF /vypnuto“.
Elektrická bezpečnost
Výrobek je vybaven dvojitou izolací dle EN 50144
Není nutné jej uzemňovat
Pracovní postup:
Sponkovačka je určena výhradně pro připevňování a spojování měkkých materiálů (plast, dřevo, dřevotříska, textil). Při práci zatloukání hřebů je nutno na nástroj tlačit, aby se zabránilo jeho vibracím a odskakování od obrobku.
1.0 Vložení odpovídajících hřebů
1.1 Před doplnění hřebíků zajistěte, aby zástrčka přívodního kabelu (č.1) byla odpojena od síťové zásuvky a spínač sponkovačky byl v poloze „OF“-VYPNUTO.
1.2 Sejměte ze sponkovačky zásobník s distribučním zařízením (č.2)
1.3 Vložte do zásobníku vhodné hřeby, zvolené v souladu s uvedenou specifikací a zamýšleným způsobem použití
1.4 Nasaďte zásobník a distribuční zařízení (č.2) zpět na sponkovačku

2.0 Postup práce
2.1 Nasaďte sponkovačku nechráněnou částí distribučního zařízení (otvor výstupu hřebů) umístěného na hřídeli zpětného chodu (č.3) na obrobek v souladu s instrukcemi pro pracovní postup
2.2 Vyvinutím přiměřeného tlaku na nástroj (přitisknutí distribučního zařízení k obrobku) dojde k uvolnění bezpečnostního mechanismu distribučního zařízení nástroje.
2.3 Při otevřeném distribučním zařízení stiskněte vidlici (č.4)
2.4 Stisknete spínač (č.5) – tím dojde k vystřelení hřebu.
Poznámka: Na nástroj musí být v průběhu práce vyvíjena přiměřená, spíše větší síla, aby se zamezilo odskakování nástroje od obrobku v průběhu nastřelování hřebů. Vyvinutím většího tlaku na nástroj při přiložení k obrobku se též zabrání mechanické reakci při nastřelení spony nebo hřebu. V případě použití malé síly přítlaku přístroje při nástřelu je mechanická reakce při nastřelení zachycena bakelitovým materiálem sponkovačky a hrozí prasknutí bakelitu a tím dojde ke znehodnocení sponkovačky. Na tuto závadu se nevztahuje záruka přístroje, protože při vyvinutí potřebného tlaku k této závadě nemůže dojít.
Nastřelovat hřeby a spony nesmíte do tvrdých materiálů, např. kůže, tvrdé dřevo. Dochází tím k deformaci spony nebo hřebu v místech, kde je sponkovačka přitlačována k tvrdému materiálu. Spona nevnikne do tvrdého materiálu, ale zdeformuje se a poškodí vedení distribučního zařízení. Při použití měkkých materiálů se nemůže taková závada stát, a proto na poškozené distribuční zařízení se taktéž záruka nevztahuje.
2.5 V případě že dojde k zablokování hřebu v distribučním zařízení, odpojte nástroj od zdroje napájení. Sejměte zásobník. Držte křidélka člunkového agregátu a zatáhněte za ně směrem dozadu a dolů. Po uvolnění člunkového agregátu vyjměte zablokovaný hřeb. Nástroj opět zkompletujte a pokračujte v činnosti dle výše uvedených instrukcí.

Údržba a kontrola
VAROVÁNÍ – před prováděním údržby a kontroly přístroje se přesvědčte, že je spínač přístroje v pozici „vypnuto“ a síťový kabel je odpojen.
1. Zkontrolujte utažení šroubů nástroje
Ventilační otvory motoru kontrolujte pravidelně, zda nejsou poškozeny nebo zaneseny. Čištění ventilačních otvorů proveďte pomocí kartáčku, vysavače nebo stlačeného vzduchu.

2. Skladování a čištění
Nástroj skladujte na vhodném suchém v rozsahu teplot od 0° do +50°C. Pokud výrobek nepoužíváte, nenechávejte jej nikdy připojen ke zdroji napájení!

Likvidace odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

Důležité podmínky, se kterými se zavazujete souhlasit, v opačném případě nepřihazujte.<- auto_cut_code -><- auto_cut_code ->

Dopravné: Jak vypočítat výši dopravného při více vyhraných aukcích a poslání najednou v jedné zásilce se dozvíte ve „Více informacích o dopravě a platbě“ a pak ještě podrobněji na stránce O mně. Dopravné si můžete vypočítat sami a příslušnou částku za dopravu přičtete k ceně předmětů. Výši dopravy tak budete znát ještě před přihozením. Cena dopravy zahrnuje samotné poštovné, balné a expediční náklady. Zboží posílám jen na adresu, kterou mi pošle Aukro v emailu o vydražení jako přepravní adresa (neměním za jinou) a vždy jen doporučeně Českou poštou, po předchozí úplné platbě na účet. Nikdy neposílám na dobírku a do zahraničí. Pokyny k platbě včetně čísla účtu dostanete ihned v emailu "Zpráva od prodejce", co vám po vydražení zašle Aukro. Kupující výslovně souhlasí, že si poslané zboží prohlédne přímo při převzetí zásilky na poště u přepážky a v případě jeho poškození či nekompletnosti sepíše s pracovníkem pošty protokol a zboží si nepřevezme. Po vyřešení reklamace s Českou poštou bude kupujícímu zasláno jiné, nebo vráceny peníze. Pokud si zákazník nerozbalí zboží na poště, tak se vždy má za to, že přišlo nepoškozené a kompletní. Nemůže se tedy nikdy stát, že předmět bude doručen mechanicky poškozený, protože takovou zásilku na poště nepřevezmete a pošta mi ji vrátí sama zpět. Záruka, je-li poskytována, se nevztahuje na poškození mechanické, úmyslné a vzniklé nesprávným použitím. Mechanicky poškozené, ulomené, prasklé, odřené zboží nelze vyměnit ani vrátit. Pokud si nejste jisti, že budete výrobek umět správně používat, ptejte se předem. Při neoprávněné reklamaci bude zboží odesláno zpět na náklady zákazníka. Nabízené zboží nemusí mít originální obal, může být balené jen volně, případně může být obal poškozen.
Pokud se jedná o aukci s přihazováním ( a to i když je zde možnost volby Kup teď ) tak se jedná o předmět z předváděcích akcí a z doprodeje sklad. zásob použitý jako předváděcí model a může být již rozbalen. Proto není prodáván jako nový, ale jako použitý i když ve skutečnosti nebyl v provozu a nikým používán. Záruka na tento předmět tak není poskytována, ale jeho funkčnost si vyzkoušíte během 14 dnů a v případě nespokojenosti jej můžete beze stop používání odeslat zpět proti vrácení kupní ceny zboží - expediční náklady nevracím. Atribut "Nový" v záhlaví aukce v tomto případě znamená jen, že předmět nikdo před Vámi ještě nepoužil, přesto se ale nejedná o maloobchodní prodej nového zboží. <- auto_cut_code -><- auto_cut_code ->

Osobní vyzvednutí: Lze uskutečnit jen jednou týdně (odpoledne a večer) na Praze 4 v Nuslích. Zde zaplatíte zboží v hotovosti při převzetí. Který všední den to bude, Vám sdělím emailem, nemůžete přijít kdykoliv. Případně zvolíte "Osobní převzetí" ve Formuláři voleb přepravy, kde Vám také sdělím nejbližší možný termín vyzvednutí a přesnou adresu.<- auto_cut_code -><- auto_cut_code ->

Předání je pak možné (orientačně) v této ulici: Loc: 50°3'43.067"N, 14°26'38.457"<- auto_cut_code -><- auto_cut_code ->

Záruka spokojenosti: V případě, že Vám zboží nevyhovuje, není funkční nebo to není, co jste očekávali, je možné ho do 14 dnů odeslat nepoužívané, v originálním obalu zpět a to na adresu osobních odběrů na Prahu 4. Toto platí při posílání, nikoliv při osobním odběru. Po jeho doručení vrátím celou částku, za kterou bylo vydraženo, zpět na Váš účet (náklady na dopravné a balné nevracím). Mohu odeslat peníze i složenkou, ale cenu poslání odečtu z konečné sumy. Vrácení plné ceny platí, za předpokladu dodržení termínu zaplacení předmětu do 7 dnů od vydražení. Pokud nezaplatíte v uvedené lhůtě a již nebude možné při navrácení předmětu zažádat Aukro o vrácení provize za neprodaný předmět, bude Vám výše provize odečtena od ceny za vrácený předmět. Při případné reklamaci se kupující svým příhozem zavazuje nepožadovat na prodávajícím náklady na dopravu předmětu a balné a stejně tak náklady na dopravu předmětu zpět k prodávajícímu. Pokud s tímto kupující nesouhlasí, není možné vydražený předmět odeslat, ale je možné pouze osobní převzetí s platbou v hotovosti. <- auto_cut_code -><- auto_cut_code ->

V případě, že vinou České pošty nedojde k doručení zboží, bude kupujícímu znova zasláno jiné, až po ukončení reklamačního řízení s ČP. Více podrobností naleznete na stránce "O mně" a kupující příhozem potvrzuje její přečtení.<- auto_cut_code -><- auto_cut_code ->

<- auto_cut_code ->

Portál Archivujem.cz pouze přebírá inzeráty z jiných portálů, proto nemůže zaručit, že má prodejce předmět stále k dispozici a neprodal ho jinde.

Další inzeráty v katagorii