AESCIN-TEVA 30X20MG Potahované tablety-image

AESCIN-TEVA 30X20MG Potahované tablety

Datum vložení: 11.6.2014
Zobrazení inzerátu: 88

Předmět byl nabízen za: 79 Kč
Neprodáno

Popis inzerátu

  • Cena poštovného: 59 Kč
  • Dotazy týkající se nabídek, dopravy a plateb pište na email [email protected].
  • POZOR! Při platbě převodem, obdržíte do hodiny dodatečný e-mail, jak postupovat při platbě.


AESCIN-TEVA 30X20MG Potahované tablety
Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS CR S.R.O., PRAHA
Charakteristika: Léčivý přípravek

Přípravek se užívá k léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě žilních onemocnění dolních končetin a zánětů šlachových pochev. Také se užívá k léčení bolestivých syndromů páteře s projevy útisku míšních nervových kořenů (poruchy "plotének", ústřel, ischias, bolestivé napětí v šíji). Přípravek mohou užívat děti od 3 let věku i dospělí.Příbalový leták:
1/4
sp.zn. sukls160010/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

AESCIN-TEVA
Enterosolventní tablety
(escinum alfa)Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
TEVA Operations Poland Sp.Z o.o., Kutno, Polsko

Složení
Léčivá látka:
Escinum alfa 20 mg v jedné enterosolventní tabletě.

Pomocné látky:
monohydrát laktózy, bramborový škrob, povidon, mastek, magnesium-stearát,
polysorbát 80, disperse methakrylátového kopolymeru L 30%, sodná sůl karmelosy,
oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti (E 110).

Indikační skupina
Venofarmakum, antivarikózum.

Charakteristika
Escin alfa působí proti otokům a zánětům. Normalizuje propustnost stěn vlásečnic,
omezuje vznik pooperačních otoků, urychluje vstřebávání poúrazových podlitin a
2/4
zmenšuje pravděpodobnost jejich vzniku po operacích a usnadňuje vyprazdňování
křečových žil u pacientů s poruchami žil dolních končetin.

Indikace
Přípravek se užívá k léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a
pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě
žilních onemocnění dolních končetin a zánětů šlachových pochev. Také se užívá
k léčení bolestivých syndromů páteře s projevy útisku míšních nervových kořenů
(poruchy plotének, ústřel, ischias, bolestivé napětí v šíji ).
Přípravek mohou užívat děti od 3 let věku i dospělí.
Kontraindikace
Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na některou z jeho složek, při těžších
poruchách funkce ledvin, nemocnými s otoky, které vznikly v důsledku onemocnění
srdce, ledvin nebo jater a dále v prvních třech měsících těhotenství.
Od čtvrtého měsíce těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen ze
zvlášť závažných důvodů a na výslovné doporučení lékaře.

Nežádoucí účinky
Ojediněle se mohou vyskytovat nevolnost a zvracení, návaly horka, zrychlení srdeční
frekvence a mírné svědění pokožky, případně alergické kožní reakce (vyrážky,
svědění), snížení krevního tlaku. Tyto nežádoucí účinky bývají přechodné a obvykle
samy vymizí. Přesto se při jejich případném výskytu nebo při výskytu jiných
neobvyklých reakcí poraďte o dalším užívání přípravku s lékařem.

Interakce
Účinky přípravku AESCIN-TEVA účinky jiných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době
užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám jiný
lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již
užíváte přípravek AESCIN-TEVA. Než začnete současně s užíváním přípravku
AESCIN-TEVA užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím
lékařem.
AESCIN-TEVA může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve.
3/4
AESCIN-TEVA může rovněž zesílit toxické působení některých léků (např.
aminoglykosidových antibiotik) na ledviny.

Dávkování a způsob použití

Neurčí-li lékař jinak, obvykle užívají -
dospělí: zpočátku 3krát denně 2 enterosolventní tablety, při
udržovací léčbě většinou postačí užívat 1 potahovaná tableta 3krát denně
dětem od 3 let se podává 2-3krát denně 1 enterosolventní tableta
Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody.

Upozornění
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje též azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110), může způsobit
alergické reakce.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.

Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Velikost balení
Balení obsahuje 30 enterosolventních tablet v blistru
Balení obsahuje 60 enterosolventních tablet v blistru
Balení obsahuje 90 enterosolventních tablet v blistru

4/4
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Datum poslední revize:
12.11.2013

Portál Archivujem.cz pouze přebírá inzeráty z jiných portálů, proto nemůže zaručit, že má prodejce předmět stále k dispozici a neprodal ho jinde.

Další inzeráty v katagorii