COLDREX TABLETY 12 Tablety-image

COLDREX TABLETY 12 Tablety

Datum vložení: 21.9.2013
Zobrazení inzerátu: 50

Předmět byl nabízen za: 82 Kč
Neprodáno

Popis inzerátu

  • Cena poštovného: 59 Kč
  • Dotazy týkající se nabídek, dopravy a plateb pište na email [email protected].
  • POZOR! Při platbě převodem, obdržíte do hodiny dodatečný e-mail, jak postupovat při platbě.


COLDREX TABLETY 12 Tablety
Výrobce: GLAXOSMITHKLINE ( DUNGARVAN ) LTD., KNOCKBRACK, DU
Charakteristika: Léčivý přípravek

  • snižují horečku
  • odstraňují bolesti hlavy a kloubů
  • uvolňují ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny
  • tlumí bolesti v krku
  • stimulují centrální nervový systém proti únavě a malátnosti
  • obsahují přírodní látku, která usnadňuje odkašlávání
  • dodávají i vitamín C, který posiluje imunitní systém a jehož potřeba je při chřipce a nachlazení zvýšená.

Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředit se na práci a řízení motorových vozidel. Je vhodný pro děti od 12 let. Kombinace denní a noční léčby pomocí Coldrex Tablety a Coldrex Nite zajišťuje při dodržení dávkování optimální překonání chřipky a nachlazení. Maximální denní dávka paracetamolu jsou 4 g.

Informace pro použití, čtěte pozorně!

V: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko.

DR: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velká Británie.

S: Paracetamolum 500 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg, Coffeinum 25 mg, Terpinum hydratum 20 mg, Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 38 mg, což odpovídá Acidum ascorbicum (vitamín C) 30 mg v 1 tabletě.

PL: Kukuřičný škrob, předbobtnaný škrob, mastek, kyselina stearová, povidon, sorbitan draselný, natrium-laurylsulfát, oranžová žluť (E110).

IS: Analgetikum, antipyretikum.

CH: Coldrex obsahuje paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. Dále fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. Coldrex též obsahuje vitamín C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí. Coldrex neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Coldrex tablety mají štíhlý tvar usnadňující polykání.

I: Coldrex je vhodný pro dospělé a děti od 12 let k odstanění příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamín C.

KI: Přecitlivělost na složky tohoto přípravku je velmi vzácná, při známé přecitlivělosti projevující se kožní vyrážkou přípravek neužívejte. Pacienti s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, onemocněním štítné žlázy, jater, onemocněním srdce nesmí Coldrex užívat. Dále ho nesmí užívat nemocní, kteří užívají některé přípravky určené k léčbě deprese (inhibitory MAO) nebo léky poškozující játra.

NÚ: Nežádoucí účinky u tohoto přípravku jsou vzácné. Při případném výskytu neobvyklé reakce (např. kožní vyrážka, nucení na zvracení, neklid) se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

IT: Účinky přípravku Coldrex a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Coldrex se nesmí užívat současně s některými přípravky určenými k léčbě deprese (inhibitory MAO) a s některými přípravky určenými k léčbě vysokého krevního tlaku.

TL: Při těhotenství a v období kojení se poraďte před užitím tohoto přípravku s lékařem.

D: Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a děti od 15 let: 1-2 tablety až 4krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. Dětem od 12 do 15 let se podává 1 tableta až 3krát denně. Následující dávku podávejte nejdříve po 6 hodinách. Nepodávejte více než 3 tablety za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

ZP: Tablety je třeba zapít tekutinou.

UZ: Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti současného užívání tohoto přípravku s lékařem. Užíváte-li Coldrex, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození nebo selhání funkce jater. Neužívejte tento lék bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Bez porady s lékařem tento lék užívejte nejdéle 7 dnů, u dětí nejdéle 3 dny. Jestliže příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo jsou provázeny vysokou horečkou, vyhledejte lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování ihned vyhledejte lékaře i když nelze pozorovat žádné příznaky. Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění při práci a řízení motorových vozidel. Vzhledem k obsahu fenylefrinu a kofeinu není přípravek určen pro aktivní sportovce (pozitivní dopingová zkouška).

U: Uchovávejte při tepoltě do 25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

VA: Používejte pouze do data vyznačeného na obalu. Lék uložte mimo dosah dětí.

BA: 12 a 24 tablet.

DZ: 7.8.2002 (č.j. 31681/01)

DA: 2002/08/07

K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Coldrex je registrovaná ochranná známka skupiny firem GlaxoSmithKline.Příbalový leták:
1/3

Příloha č. 1 k Usnesení o opravě sp.zn.sukls253664/2011

Příbalová informace "VP"

Informace pro použití, čtěte pozorně!

COLDREX TABLETY

Tablety

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GlaxoSmithKline
Export Ltd., Brentford, Velká Británie

Výrobce: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko
S.C. Europharm S.A., Brasov, Rumunsko
Složení:

Léčivé látky: Paracetamolum 500 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg, Coffeinum 25 mg,
Terpinum monohydricum 20 mg, Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 38 mg, což
odpovídá Acidum ascorbicum (vitamin C) 30 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky: Kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mastek, kyselina stearová, povidon, kalium-
sorbát , natrium-laurylsulfát, oranžová žluť (E110).

Indikační skupina: analgetikum, antipyretikum.

Charakteristika: COLDREX TABLETY obsahuje paracetamol, léčivou látku s účinkem proti
bolesti a horečce, odstraňující bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižující horečku.
Dále fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání.
COLDREX TABLETY též obsahuje vitamin C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí.
COLDREX TABLETY neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. COLDREX TABLETY mají
štíhlý tvar.

Indikace: COLDREX TABLETY je vhodný pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků
chřipky a nachlazení. COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i
vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje
vitamín C.

Kontraindikace: COLDREX TABLETY se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol, nebo ostatní
složky přípravku. Dále jej nesmí užívat pacienti s vysokým krevním tlakem, s glaukomem (zelený zákal), s těžkým
onemocněním jater, včetně akutní žloutenky a pacienti se závažnou hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu
červených krvinek). Přípravek se nesmí užívat současně s některými léky k léčbě deprese (inhibitory MAO) nebo
pokud jste tyto léky užíval/a v posledních 2 týdnech a s léky poškozujícími játra.
Přípravek by se neměl užívat během těhotenství a kojení.

Pouze po poradě s lékařem mohou přípravek užívat pacienti s onemocněním srdce, cukrovkou, postižením ledvin,
onemocněním štítné žlázy, zvětšenou prostatou, průduškovým astmatem, deficitem glukózo-6-fosfát
dehydrogenázy, onemocněním postihujícím mozkové cévy, při současné léčbě tricyklickými antidepresivy (léky
2/3
proti depresi) nebo beta blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).

Nežádoucí účinky: Podobně jako všechny léky, Coldrex tablety může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí
projevit u každého.

Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí 1/10000 - 1/1000 a mohou se projevit jako:

alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek
(bronchospasmus), svědění, pocení
změny krevního obrazu
bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem
vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), deprese, zmatenost,
halucinace, třes, otoky, poruchy vidění
abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte
Coldrex tablety užívat.

Interakce: Účinky přípravku COLDREX TABLETY a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Pokud užíváte Coldrex tablety, neužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo léky
odstraňující zduření nosní sliznice, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.
Užívání přípravku COLDREX TABLETY s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci
s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které
mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti
epilepsii, nespavosti a některá antibiotika. Dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu,
vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.
Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých
přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení
nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního
tlaku.
Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může
snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.
Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.

Dávkování: Vždy užívejte Coldrex tablety přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a mladiství od 15 let: 1 až 2 tablety až 4x denně.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 8 tablet za 24
hodin. 1 tableta je vhodná u osob tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou
hmotností nad 60 kg.
Mladistvým od 12 do15 let se podává 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.
Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety je
třeba zapít tekutinou.

3/3
Upozornění: Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti současného
užívání tohoto přípravku s lékařem. Užíváte-li COLDREX TABLETY, oznamte to lékaři při
předpisu jiných léků. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného
poškození nebo selhání funkce jater. Neužívejte tento lék bez doporučení lékaře pokud máte
problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva
obsahující paracetamol. Bez porady s lékařem tento lék užívejte nejdéle 7 dnů. Jestliže příznaky
onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo jsou provázeny vysokou horečkou, vyhledejte
lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem
ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.
Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění při práci a řízení motorových vozidel.
Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.
Vyhněte se požívání nadměrného množství kávy nabo čaje spolu s těmito tabletami. Můžou způsobit pocit
napětí a podrážděnost.

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek
chráněn před vlhkostí.

Varování: Používejte pouze do data vyznačeného na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 24 tablet


Datum poslední revize:
8.8.2012

Portál Archivujem.cz pouze přebírá inzeráty z jiných portálů, proto nemůže zaručit, že má prodejce předmět stále k dispozici a neprodal ho jinde.

Další inzeráty v katagorii