Oscillococcinum pel 6x1g-image

Oscillococcinum pel 6x1g

Datum vložení: 15.5.2015
Zobrazení inzerátu: 66

Předmět byl nabízen za: 137 Kč
Neprodáno

Popis inzerátu

O nás

Lékárna SAMOLÉČENÍ je první online internetová lékárna na serveru Aukro.cz. Lékárna je registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro zásilkový výdej volně prodejných léčivých přípravků. Podléhá přísné kontrole státní orgánů a všechny dodávané léčivé přípravky jsou určeny výhradně pro český trh.

Zázemí lékárny tvoří lékárna Aesculap v Brně, která též z lékárny v Brně vykonává vlastní distribuci objednaného zboží podle zásad správné lékárenské praxe.

Ověřit lékárnu u Státního ústavu pro kontrolu léčiv


Peletky Oscillococcinum - kombinovaný homeopatický přípravek společnosti Boiron. Nyní též výhodné balení


SÚKL kód: 0096704

ATC skupina: V12 - Homeopatika (česká ATC skupina)

Léčivý přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci.


Charakteristika

OSCILLOCOCCINUM je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i OSCILLOCOCCINUM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Dávkování

Perorální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je:

Děti a dospělíPreventivně užívat 1 dózu týdně.Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.

Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Neužívejte OSCILLOCOCCINUM po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte OSCILLOCOCCINUM

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku OSCILLOCOCCINUM je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku OSCILLOCOCCINUM

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Další informace

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku OSCILLOCOCCINUM se prosím informujte u odborníka na homeopatii - u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224835090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.

Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje

Léčivou látkou v 1 dóze s 1 g perorálních globulí je: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K 0,01 ml.Pomocnými látkami jsou: sacharóza, monohydrát laktózy.

Jak OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje toto balení

Perorální globule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g.

Balení obsahuje 30 dóz po 1 g.Balení obsahuje 6 dóz po 1 g.Balení obsahuje 3 dózy po 1 g.Balení obsahuje 1 dózu po 1 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224835090, e-mail: [email protected]

Zkratky uvedené na krabičce: LOT= číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.12.2011.

Portál Archivujem.cz pouze přebírá inzeráty z jiných portálů, proto nemůže zaručit, že má prodejce předmět stále k dispozici a neprodal ho jinde.

Další inzeráty v katagorii