STOPEX TABLETY 30 30X30MG Tablety-image

STOPEX TABLETY 30 30X30MG Tablety

Datum vložení: 15.5.2014
Zobrazení inzerátu: 273

Předmět byl nabízen za: 122 Kč
Neprodáno

Popis inzerátu

 • Cena poštovného: 59 Kč, nad 1 000 Kč ZDARMA
 • Dotazy týkající se nabídek, dopravy a plateb pište na email [email protected].
 • POZOR! Při platbě převodem, obdržíte do hodiny dodatečný e-mail, jak postupovat při platbě.


STOPEX TABLETY 30 30X30MG Tablety
Výrobce: WALMARK
Charakteristika: Léčivý přípravek

Složení, účinné látky
Stopex 30 mg tablety: dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 15mg v 1 tabletě.
Forma a balení
PVC/PVDC/Al blistr, krabička.
Velikost balení: 30 tablet.

Indikační skupina
Léčivo, antitusikum
Terapeutická indikace: Léčba suchého, dráždivého a neproduktivního kašle.

Charakteristika produktu + úvod do problematiky

Kašel a jeho rozdělení
Kašel je prudký obranný dýchací reflex, který vzniká na základě dráždění různého původu (chemické dráždění, mechanické dráždění). Lze ho rozdělit na akutní a chronický.
Akutní kašel je obvykle vyvolán infekcí horních nebo dolních cest dýchacích nebo může být způsoben i vdechnutím cizího tělíska (např. u malých dětí).
Dlouhotrvající chronický kašel by měl být konzultován s lékařem, protože je nutné zjistit jeho příčinu.
Při léčbě kašle je třeba dodržovat několik zásad:

 • Je třeba pátrat po příčině (především u kašle trvajícího déle než 3 týdny)
 • Suchý dráždivý kašel je třeba tlumit antitusiky
 • Produktivní kašel (s vykašláváním) není vhodný pro podání antitusik (mohou vést ke vzniku komplikací), na místě je podání expektorancií nebo mukolytik (Ambex), které usnadní odkašlávání

Antitusika
Antitusika jsou léky tlumící kašel. Neměly by být podávány současně s mukolytiky a expektorancii z důvodu rizika stagnace a hromadění hlenů v průduškách.

Antitusika kodeinového typu
Antitusika této skupiny působí na centrum pro kašel v mozkovém kmeni. Mají obvykle analgetický účinek, při jejich dlouhodobém užívání hrozí riziko vzniku závislosti. (Codein – pouze na předpis)

Antitusika nekodeinového typu
Antitusika této skupiny působí především svým lokálně anestetickým účinkem, kterým ovlivňují dráždivé podněty z dýchacích cest. Jejich centrální působení je výrazně nižší než u antitusik kodeinového typu. Nemají analgetický účinek, po jejich podávání nebyl dosud popsán vznik závislosti.

Stopex (dextromethorphani hydrobromidum)

 • Syntetické antitusikum kodeinového typu (má podobný účinek jako kodein) s velmi dobrou tolerancí.
 • Má centrální účinek na centrum kašle v prodloužené míše
 • zvyšuje práh dráždivosti dechového centra pro kašel
 • Antitusikum kodeinového typu s velmi dobrou tolerancí, které na rozdíl od kodeinu, nevyvolává zácpu, má minimální riziko závislosti a nehrozí u něj nebezpečí útlumu dechového centra.
 • Bezpečnost byla prověřena v průběhu více než 25 let užívání, konvenční farmakologické studie neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka
 • Má minimální sedativní účinek, ospalost vyvolává jen ojediněle
 • Farmakokinetika: Nástup účinku po perorálním podání je rychlý, do 30 minut, délka působení je 6 hodin.

Indikace /cílové skupiny pacientů/
Symptomatická léčba suchého, dráždivého a neproduktivního kašle.
Přípravek mohou užívat děti starší 6-ti let a dospělí.

Kontraindikace /kdo přípravek nesmí užívat/

 • Hypersenzitivita na léčivou látku dextromethorphan nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Stopex.
 • Přípravek nesmí užívat pacienti s kašlem doprovázeným nadměrnou tvorbou hlenu, s rizikem rozvoje respiračního selhání, s poruchami jaterních funkcí nebo s průduškovým astmatem.
 • Současná léčba inhibitory MAO (a 2 týdny po jejím skončení).
 • Podávání dětem do 6-ti let.
 • Těžší jaterní onemocnění.

Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky jsou vzácné. Mohou se vyskytovat závratě, ospalost, gastrointestinální potíže, bronchospasmus a alergické kožní reakce.

Dávkování a způsob podání
Dospělí a děti starší 12-ti let:

 • 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každé 4 hodiny nebo 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 6 - 8 hodin.
 • Maximální denní dávka - 8 tablet přípravku Stopex 30 mg tablety nebo 4 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety za den.

Děti ve věku 6 – 12 let:

 • 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 6-8 hodin nebo 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 12 hodin.
 • Maximální denní dávka - 4 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety nebo 2 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety za den.

Cena pro pacienta
Přípravek není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a je volně prodejný bez receptu. Jeho orientační cena v lékárně je 95,- Kč.Příbalový leták:
1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls145719/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Stopex 30 mg tablety
tablety
dextromethorphani hydrobromidum monohydricum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte užívat pečlivě podle
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší během 7 dnů od začátku léčby u dospělých
nebo 3 dnů od začátku léčby u dětí ve věku 6-12 let, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Stopex a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stopex užívat
3. Jak se Stopex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Stopex
6. Další informace
1. CO JE STOPEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Stopex se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle.
Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek.
Přípravek Stopex mohou užívat děti od 6 let a dospělí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPEX UŽÍVAT
Neužívejte Stopex:
jestliže jste přecitlivělý(á), alergický(á) na léčivou látku dextromethorphan nebo na
kteroukoli pomocnou látku přípravku Stopex
jestliže máte kašel s hojným odkašláváním hlenu
jestliže trpíte rizikem rozvoje selhání dýchacího systému ( dušnost, sípavé dýchání)
jestliže máte průduškové astma
jestliže pro léčbu deprese užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy
(MAO) a 2 týdny po skončení této léčby
u dětí mladších 6-ti let
jestliže máte závažné onemocnění jater
2/4
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stopex je zapotřebí:
jestliže trpíte jaterním onemocněním, můžete přípravek užívat pouze na základě
výslovného doporučení lékaře
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.
Přípravek Stopex neužívejte v posledních třech měsících těhotenství. O užívání přípravku v
průběhu prvních šesti měsíců těhotenství se vždy poraďte s lékařem.
Přípravek Stopex neužívejte během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Stopex může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci
pohybů a rychlé rozhodování např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve
výškách. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stopex a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Jde především o jiné léky proti kašli (přípravky podporující vykašlávání hlenů,
tzv. expektorancia), léky se zklidňujícím či tlumivým účinkem (např. diazepam) a léky na
deprese.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3. JAK SE STOPEX UŽÍVÁ
Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:
Dospělí a děti starší 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 6 - 8 hodin.
Maximální denní dávka jsou 4 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety rovnoměrně
rozdělených do 3-4 jednotlivých dávek.
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dnů. Pokud se Vaše příznaky během této doby
nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte svého lékaře.
Děti od 6-ti do 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 12 hodin.
Maximální denní dávka jsou 2 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety rovnoměrně
rozdělených do 2 jednotlivých dávek.
Bez porady s lékařem nepodávejte dítěti déle než 3 dny. Pokud se příznaky během této doby
nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je vhodné užívat po jídle. Tablety se zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou
šťávou apod.).
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.
Jestliže jste užil(a) větší dávku, než jste měl(a):
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku je nutné se poradit s lékařem.
3/4
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopex:
Pokud zapomenete užít (podat dítěti) dávku ve stanovenou dobu, vezměte ji (podejte ji dítěti)
okamžitě, jakmile si vzpomenete, interval mezi dávkami ale nezkracujte a neměňte dávku (tj.
nezvyšujte počet tablet).
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Přípravek je při doporučeném dávkování obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky jsou
vzácné. Mohou se vyskytovat závratě, ospalost, trávící problémy, bronchospasmus (zúžení
průdušek projevující se ztíženým dýcháním nebo dechovými obtížemi) a alergické kožní
reakce (kožní vyrážka, zčervenání, otok).
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
přípravku poraďte s lékařem.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPEX
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Stopex obsahuje:
Stopex 30 mg tablety: léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum monohydricum
30 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, mannitol,
mikrokrystalická celulosa.
Jak přípravek Stopex vypadá a co obsahuje toto balení:
Stopex 30 mg tablety: bílá až téměř bílá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami, s půlicí
rýhou na jedné a s vyraženým označením D 30 na druhé straně.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Stopex: jedno balení obsahuje 30 tablet.
4/4
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.11.2011

Portál Archivujem.cz pouze přebírá inzeráty z jiných portálů, proto nemůže zaručit, že má prodejce předmět stále k dispozici a neprodal ho jinde.

Další inzeráty v katagorii